THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ VĂN HÁN LẦN THỨ XXVI NHIỆM KÌ 2022 – 2027

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ VĂN HÁN LẦN THỨ XXVI NHIỆM KÌ 2022 – 2027

Căn cứ kế hoạch số 43-KH/TNVN, ngày 20/11/2021 của ban thường vụ đoàn xã Văn Hán về việc tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Văn Hán lần thứ XXVI, nhiệm kì 2022 – 2027. Thực hiện theo kế hoạch chi đoàn trường Tiểu học số 1 Vân Hán được phân bổ 4 đồng chí tham dự Đại hội và ngày 12 tháng 02 năm 2022.