Ngày 29/5 tổ chuyên môn khối 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung :

Ngày 29/5 tổ chuyên môn khối 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung : Cập nhật kết quả các môn học và HĐGD giữa kì 2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường  giao nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ .Giao viên chủ nhiệm cập nhật kết quả trên hệ thống và gửi lại cho tổ trưởng để tổng hợp.cứu. Sau một  thời gian làm việc với tinh thần tập trung cao toàn bộ tổ khối 1 đã hoàn thành yêu cầu đề ra. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường sơ kết lại một số ưu,nhược điểm của nội dung công tác tháng 5 và triển khai kế hoạch công tác tháng 6.