Ngày 11/4 tổ chuyên môn khối 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung :

Ngày 11/4 tổ chuyên môn khối 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung : Lên khung chương trình theo công văn 1125 về việc điều chỉnh nội dung dạy học học kì 2. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường , tổ trưởng các thành viên trong tổ cùng  nghiên cứu,hoàn thiện khung chương trình cho từng môn. Sau một  thời gian nghiên cứu và tìm hiểu toàn bộ tổ khối 1 đã hoàn thành yêu cầu đề ra. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường chốt lại số tiết của từng môn sau khi đã điều chỉnh để báo cáo chuyên môn.