Ngày 6/3 tổ chuyên môn khối 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề : Báo cáo kêt quả nghiên cứu sách giáo khoa  lớp 1 theo chương trình phổ thông mới.

Ngày 6/3 tổ chuyên môn khối 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề : Báo cáo kêt quả nghiên cứu sách giáo khoa  lớp 1 theo chương trình phổ thông mới. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường  tổ trưởng các thành viên trong tổ báo cáo kết quả nghiên cứu,tìm hiểu từng bộ sách . Các thành viên trong tổ nêu ý kiến cá nhân về từng bộ sách. Sau một  thời gian nghiên cứu và tìm hiểu toàn bộ tổ khối 1 đã tìm ra được cấu trúc, các chủ đề ,điểm mới của từng bộ sách. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường giao nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ về nhà tìm hiểu tiếp bộ sách “Cánh diều” và báo cáo vào phiên họp lần sau. Sau đây là một số hình ảnh .