Giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường  xanh, sạch, đẹp cho học sinh  là một trong những nội dung quan trọng ở mỗi trường học.

Giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp cho học sinh là một trong những nội dung quan trọng ở mỗi trường học.Hưởng ứng kế hoạch số 79/KH- UBND xã Văn Hán. Liên đội Tiểu học số 1 Vân Hán, thực hiện tổng vệ sinh môi trường, khu vực cổng trường và xung quanh lớp học. 

 Hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực giúp các em hiểu rằng cần làm gì để bảo vệ môi trường và các em rất hào hứng khi đc cùng với các thầy cô góp một phần nho nhỏ vào công cuộc bảo vệ môi trường của xã Văn Hán. 

Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường Xanh- Sạch- Đẹp.

Một số hình ảnh của hoạt động: