ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 VÂN HÁN

NHIỆM KÌ 2022 – 2023

- Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào kế hoạch của chi đoàn nhà trường năm học 2021 - 2022;

- Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của chi đoàn;

- Căn cứ vào cuộc họp của BCH chi đoàn trường TH số 1 Vân Hán ngày 19/01/2022.

Được sự nhất trí của cấp ủy chi bộ và BTV đoàn xã Văn Hán. Ngày 26 tháng 01 năm 2022 BCH chi đoàn trường Tiểu học số 1 Vân Hán tổ chức Đại hội nhiệm kì 2022 - 2023.

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 VÂN HÁN

NHIỆM KÌ 2022 – 2023

- Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào kế hoạch của chi đoàn nhà trường năm học 2021 - 2022;

- Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của chi đoàn;

- Căn cứ vào cuộc họp của BCH chi đoàn trường TH số 1 Vân Hán ngày 19/01/2022.

Được sự nhất trí của cấp ủy chi bộ và BTV đoàn xã Văn Hán. Ngày 26 tháng 01 năm 2022 BCH chi đoàn trường Tiểu học số 1 Vân Hán tổ chức Đại hội nhiệm kì 2022 - 2023.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Phạm Thị Hoài Châu Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường. Đ/c Trần Văn Hiếu phó bí thư đoàn xã Văn Hán;  Đ/c Lý Trường Giang BTV đoàn xã Văn Hán; cùng toàn thể 23 đồng chí đoàn viên chi đoàn nhà trường.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và bầu ra được BCH chi đoàn khóa mới thực hiện nhiệm vụ của chi đoàn nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: