Cô Hứa Phương Ly cán bộ Y tế nhà trường tuyên truyền tới các em học sinh cách phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp trong giờ hoạt động tập thể