THỰC HIỆN THEO CV SỐ 255 SGDĐT-GDTH V/v Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo chương trình GDPT 2018.

Trường TH số 1 Vân Hán thực hiện điểm cầu tham gia tập huấn trực tuyến với sự tham gia của các đ/c BGH và GV khối lớp 2 năm học 2022-2022

Dưới dây là một số hình ảnh trong buổi tham gia tập huấn.