THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

Năm học 2020- 2021

 

Trường Tiểu học số 1 Vân Hán tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 như sau:  1. Điều kiện dự tuyển:

- Sinh năm 2014 (6 tuổi tính đến năm vào học);

- Phải có giấy khai sinh; hộ khẩu thường trú tại xã Văn Hán.

 

    PHÒNG GDĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG TH SỐ 1 VÂN HÁN

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

Năm học 2020- 2021

 

Trường Tiểu học số 1 Vân Hán tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 như sau:  1. Điều kiện dự tuyển:

- Sinh năm 2014 (6 tuổi tính đến năm vào học);

- Phải có giấy khai sinh; hộ khẩu thường trú tại xã Văn Hán.

2.Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin học;

- Bản sao khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Bản photo hộ khẩu (không cần công chứng, kèm bản gốc để đối chiếu), hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, giấy xác nhận cư trú của CA xã.

- Giấy chứng nhận, thẻ, …để được hưởng chế độ ưu tiên…

3.Thời gian tuyển sinh:               

-  Sáng các ngày từ 20/7 đến 23/7/2020. 

Phụ huynh học sinh đăng ký, mua hồ sơ tuyển sinh tại điểm Cầu Mai.   

                                                                                                                                                                                          T.M BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Thu Oanh