Căn cứ Công văn số 668/UBND-KGVX ngày 26/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại;

Căn cứ Công văn số 287/SGDĐT-CTTT, ngày 26/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại;

Căn cứ Công văn s 61/PGDĐT – CMTHCS, ngày ngày 26/02/2021 của Phòng GDĐT huyện Đồng Hỷ về việc thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại;

Trường Tiểu học số 1 Vân Hán thông báo tới các ông (bà) Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, các đồng chí CBGV, NV nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:

Kính gửi:

 

- Các ông (bà) Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh; các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Số 1 Vân Hán.

 

Căn cứ Công văn số 668/UBND-KGVX ngày 26/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại;

Căn cứ Công văn số 287/SGDĐT-CTTT, ngày 26/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại;

Căn cứ Công văn s 61/PGDĐT – CMTHCS, ngày ngày 26/02/2021 của Phòng GDĐT huyện Đồng Hỷ về việc thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại;

Trường Tiểu học số 1 Vân Hán thông báo tới các ông (bà) Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, các đồng chí CBGV, NV nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các ông (bà) trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cùng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thông báo trực tiếp cho từng phụ huynh học sinh lớp mình cho con quay trở lại trường để học bắt đầu từ ngày 01/3/2021 trong điều kiện bình thường mới song song với việc tiếp tục thực hện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh ngay từ ngày đầu tiên trở lại trường học với các nội dung cụ thể:

          - Chỉ đạo nhân viên y tế và các giáo viên đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động giáo dục.

- Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị thực hiện khai thác, cài đặt và sử dụng MÃ QR-CODE (Clip hướng dẫn đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (mục “Video”) tại địa chỉ truy cập: https://sotttt.thainguyen.gov.vn.). Phân công nhân viên y tế nhà trường làm đầu mối đăng ký điểm kiểm dịch, dán mã QR-CODE ở vị trí dễ nhìn, khuyến nghị mọi người đến làm việc hoặc phụ huynh vào trường trao đổi công việc cần thực hiện việc quét MÃ QR-CODE. Thực hiện tuyên truyền về cài đặt và sử dụng sử dụng MÃ QR-CODE trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

        - Tiếp tục thực hiện cập nhật khai báo tình hình phòng chống dịch của đơn vị, công khai kết quả đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch “An toàn COVID-19” theo quy định.

- Chỉ đạo và phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên các điểm trường chuẩn bị đủ các dụng cụ và các chất tẩy rửa thông thường để thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp xong trước ngày 28 tháng 2 đảm bảo các điều kiện vệ sinh, an toàn khi đón học sinh học trở lại và thực hiện hằng ngày.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ học sinh và giáo viên như nơi rửa tay, nước sạch và xà phòng, giấy sạch hoặc khăn để lau tay. Trong trường hợp không bố trí đủ hoặc không thể bố trí nơi rửa tay thì có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh (có nồng độ cồn tối thiểu 60%). Bố trí thùng rác có nắp lật để ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay.

- Yêu cầu học sinh, giáo viên phải đeo khẩu trang đúng cách khi đến trường, phải kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm khi có các triệu chứng như: Sốt, ho, khó thở để được hướng dẫn không đến trường và thực hiện khai báo y tế.

- Yêu cầu tất cả các học sinh, giáo viên khi quay trở lại trường phải thực hiện khai báo y tế 100% và lịch trình di chuyển trong thời gian 14 ngày gần nhất.

3. Đối với công tác Bán trú cần đảm bảo thực hiện tốt các nội dung sau:

- Phối hợp với trạm y tế  tổ chức kiểm tra sức khỏe ngay khi học sinh trở lại trường, theo dõi chặt chẽ nắm bắt tình sức khỏe học sinh thường xuyên. Đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể;

- Đảm bảo vệ sinh phòng dịch nơi ăn, ở, bố trí phương án tổ chức ăn hợp lý, đảm bảo giãn cách, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

4.  Tổ chức rà soát, kiểm tra thường xuyên, giám sát thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại đơn vị, đảm bảo an toàn cho học sinh ngay từ ngày đầu tiên trở lại trường học. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã, Phòng GDĐT, cơ quan y tế địa phương, phụ huynh học sinh để nắm bắt thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các trường hợp có liên quan đến giáo viên, học sinh để có biện pháp giải quyết phù hợp kịp thời.

 5. Quản lý chặt chẽ học sinh trong các buổi học ở trường, khuyến nghị phụ huynh không nên cho học sinh ra ngoài địa bàn; không tham gia các hoạt động lễ, hội và các hoạt động tập trung đông người; thực hiện yêu cầu 5K trong đó đặc biệt lưu ý đeo khẩu trang và khai báo y tế, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

6. Các ông (bà) Trưởng ban đại điện cha mẹ học sinh các lớp, các điểm trường cần thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin trực tiếp với GVCN hoặc BGH nhà trường khi có các thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid 19 hoặc khó khăn vướng mắc khác trong việc học tập, sinh hoạt của con tại trường. Số điện thoại liên hệ:

Cô giáo: Phạm Thị Hoài Châu – Hiệu trưởng  – số ĐT: 0989824275

Cô giáo: Đinh Thị Minh Hoa – Phó Hiệu trưởng – số ĐT: 0865468788

Cô giáo: Vũ Thị Thu Hoài –Phó Hiệu trưởng – số ĐT: 0399371943

Cô: Hứa Phương Ly – Nhân viên y tế: Số ĐT: 0988501915

Trên đây là thông báo cho học sinh tạm quay trở lại trường để học trong điều kiện kiện bình thường mới song song với việc tiếp tục thực hện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhà trường đề nghị các ông (bà) Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh và các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện.

                           Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- BCĐ xã ( để b/c);

- PGDĐT Đồng Hỷ (để b/c);

- Ban đại diên cha mẹ học sinh(để p/h);

- CB,GV,NV nhà trường (để t/h);

- Lưu: HSPD.

 HIỆU TRƯỞNG

( đã ký)

 

                    

 

 

Phạm Thị Hoài Châu