Căn cứ Công văn số 410/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 187/SGDĐT-CTTT, ngày 31/01/2021 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19:

Căn cứ Công văn s 34/PGDĐT – CMTHCS, ngày ngày 31/01/2021 của Phòng GDĐT huyện Đồng Hỷ về việc thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn xã Văn Hán và  tình hình thực tế của đơn vị.

Trường Tiểu học số 1 Vân Hán thông báo tới các ông (bà) Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, các đồng chí CBGV, NV nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các ông (bà) trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cùng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thông báo trực tiếp cho từng phụ huynh học sinh lớp mình cho con nghỉ học từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021.

2. Trong thời gian học sinh nghỉ học GVCN, các GV bộ môn... phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lý học sinh, nắm bắt kịp thời thông tin về diễn biến dịch bệnh liên quan đến học sinh, phụ huynh học sinh, người nhà học sinh, cộng đồng dân cư xung quanh để kịp thời báo cáo cho nhà trường 2 lần/ngày vào thời điểm trước 7h30 phút sáng và trước 13h30 chiều các ngày trong tuần; khuyến nghị phụ huynh hạn chế cho học sinh đi lại, thực hiện các nội dung tuyên truyền và biện pháp phòng, chống dịch bệnh của nhà trường, địa phương và theo khuyến cáo của Bộ y tế.

3.  Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền và phối hợp với các phụ huynh để chuẩn bị tốt phương tiện nhằm đảm bảo điều kiện thực hiện các phướng án học tập tại nhà trong thời điểm diễn biến dịch bệnh covid vẫn còn đang theo chiều hướng xấu. Các hình thức dạy học giáo viên có thể áp dụng trong thời điểm này là giao bài tập hoặc dạy trực tuyến qua các phần mềm phù hợp giúp học sinh được học tập, ôn tập kiến thức tại nhà đảm bảo chương trình, kế hoạch giáo dục mà nhà trường đã xây dựng cho năm học 2020 - 2021.

4. Trong thời gian học sinh không học tại trường, giáo viên nhà trường  thực hiện các nhiệm vụ dạy học cho học sinh theo các phương án do nhà trường chỉ đạo và thực hiện các công việc khác liên quan đến phòng dịch covid19  và công việc khác do Ban giám hiệu nhà trường phân công.

5. Các ông (bà) Trưởng ban đại điện cha mẹ học sinh các lớp, các điểm trường cần thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin trực tiếp với GVCN hoặc BGH nhà trường khi có các thông tin liên quan đến dịch bệnh covid 19 hoặc khó khăn vướng mắc trong việc học tập của con tại gia đình. Số điện thoại liên hệ:

Cô giáo: Phạm Thị Hoài Châu – Hiệu trưởng – số ĐT: 0989824275

Cô giáo: Đinh Thị Minh Hoa – Phó Hiệu trưởng – số ĐT: 0865468788

Cô giáo: Vũ Thị Thu Hoài –Phó Hiệu trưởng – số ĐT: 0399371943

Cô: Hứa Phương Ly – Nhân viên y tế: Số ĐT: 0988501915

Trên đây là công văn thông báo cho học sinh nghỉ phòng chống dịch covid 19 của trường Tiểu học số 1 Vân Hán đề nghị các ông (bà) Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh và các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện.

                           Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Lưu: HSYT.

 HIỆU TRƯỞNG

( đã ký)

 

                    

 

 

Phạm Thị Hoài Châu