Ngày 11/4 tổ chuyên môn tổ 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung: Lên khung chương trình theo công văn 1125 về việc điều chỉnh nội dung dạy học học kì 2. Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Dung, tổ trưởng cùng các thành viên trong tổ cùng  nghiên cứu, hoàn thiện khung chương trình cho từng môn. Sau một  thời gian nghiên cứu và tìm hiểu toàn bộ tổ khối 4, 5 đã hoàn thành yêu cầu đề ra. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn đồng chí Lê Thị Dung chốt lại số tiết của từng môn sau khi đã điều chỉnh để báo cáo chuyên môn nhà trường.