SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 1

 

       Ngày 14/2 tổ chuyên môn khối 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: Tìm hiểu và lựa chọn sách giáo khoa  lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 1

 

       Ngày 14/2 tổ chuyên môn khối 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: Tìm hiểu và lựa chọn sách giáo khoa  lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

         1.Chủ tọa:  đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường-  Tổ trưởng

          2.Tổng số : 15đ/c GV

         3.Nội dung: Các thành viên trong tổ chia nhóm nghiên cứu,tìm hiểu từng bộ sách. Sau một  thời gian nghiên cứu và tìm hiểu toàn bộ tổ khối 1 đã tìm ra được cấu trúc, các chủ đề ,điểm mới của từng bộ sách. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường giao nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ nghiên cứu tiếp nội dung các bộ sách và báo cáo vào buổi sinh hoạt chuyên môn lần sau. Sau đây là một số hình ảnh.