Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/2019- 15/5/2020) và Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 219/5/2020), Liên đội Tiểu học số 1 Vân Hán Tiến hành tổ chức kết nạp đội viên mới đợt 1, với 107 đội viên mới đã được kết nạp.

3A

3B

3C

3D