HOẠT ĐỘNG KẾT NGHĨA ĐOÀN THANH NIÊN

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động của chi đoàn nhà trường. Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được sự nhất trí của lãnh đạo 2 đơn vị nhằm tạo mối quan hệ gắn bó và cùng nhau xây dựng cho sự phát triển trong công tác phong trào đoàn. Nay chi đoàn nhà trường kết nghĩa cùng đơn vị Đoàn thanh niên Công an huyện Đồng Hỷ.

HOẠT ĐỘNG KẾT NGHĨA ĐOÀN THANH NIÊN

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động của chi đoàn nhà trường. Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được sự nhất trí của lãnh đạo 2 đơn vị nhằm tạo mối quan hệ gắn bó và cùng nhau xây dựng cho sự phát triển trong công tác phong trào đoàn. Nay chi đoàn nhà trường kết nghĩa cùng đơn vị Đoàn thanh niên Công an huyện Đồng Hỷ.

I. MỤC ĐÍCH:

 - Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp hoạt động của tuổi trẻ hai chi đoàn, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, của Hội, đồng thời tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà Nước đến đoàn viên thanh niên hai đơn vị.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động chung, xây dựng một số chương trình hành động để xây dựng tổ chức Đoàn, Hội của hai đơn vị ngày càng vững mạnh.

- Thông qua hoạt động kết nghĩa, nhằm tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó trong đoàn viên thanh niên. Giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực.

Ngày 29 tháng 04 năm 2021. Chi đoàn 2 đơn vị tổ chức lễ ký kết nội dung hoạt động được tiến hành cùng với sự chứng kiến của lãnh đạo Đoàn cấp trên, lãnh đạo hai đơn vị và các đồng chí trong BCH, đoàn viên của hai chi đoàn.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI GIAO LƯU