HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐỊA CHỈ ĐỎ: ĐÌNH VÂN HÁN - XÃ VĂN HÁN - HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN

Thực hiện công văn số 78-CV/HĐĐ ngày 15/10/2020 của HĐĐ tỉnh Thái Nguyên về cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, Liên đội TH số 1 Vân Hán tổ chức Hành trình đến địa chỉ đỏ là đình Vân Hán, xã Văn Hán.

HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐỊA CHỈ ĐỎ: ĐÌNH VÂN HÁN - XÃ VĂN HÁN - HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN

Thực hiện công văn số 78-CV/HĐĐ ngày 15/10/2020 của HĐĐ tỉnh Thái Nguyên về cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, Liên đội TH số 1 Vân Hán tổ chức Hành trình đến địa chỉ đỏ là đình Vân Hán, xã Văn Hán.

Dưới đây là một số hình ảnh: