CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

Chào mừng kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh( 26/3/1931 – 26/3/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kì 2022- 2027.

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

Chào mừng kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh( 26/3/1931 – 26/3/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kì 2022- 2027. Chi đoàn trường tiểu học số 1 Vân Hán đã thực hiện CTTN đã được các đ/c đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng làm bộ bàn ghế bằng lốp xe đã qua sử dụng: