CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SỐ 1 VÂN HÁN

Được sự ủy quyền của UBND huyện Đồng Hỷ, ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại Trường TH số 1 Vân Hán, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức công bố Quyết định điều động đồng chí Phạm Thị Hoài Châu – Hiệu trưởng Trường TH Tân Long giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH số 1 Vân Hán từ ngày 15/12/2020;

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SỐ 1 VÂN HÁN

Được sự ủy quyền của UBND huyện Đồng Hỷ, ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại Trường TH số 1 Vân Hán, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức công bố Quyết định điều động đồng chí Phạm Thị Hoài Châu – Hiệu trưởng Trường TH Tân Long giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH số 1 Vân Hán từ ngày 15/12/2020;

Dự công bố Quyết định có:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Phòng GDĐT huyện.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Hiền- Huyện ủy viên- Phó BT Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Văn Hán

Cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường TH số 1 Vân Hán.

Tại buổi công bố Quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi –Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát biểu giao nhiệm vụ và chúc mừng đồng chí Phạm Thị Hoài Châu.

Cũng tại buổi công bố Quyết định, đồng chí Phạm Thị Hoài Châu- Hiệu trưởng trường TH số 1 Vân Hán đã phát biểu quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh: