Cơ sở vật chất

http://thso1vanhan.donghy.edu.vn/upload/50959/20210910/FILE_20210910_153940_CamScanner_09-10-2021_15_38_04_bce90294ff.pdf